Image
+49 3571 6084612
Image
Franciska Grajcarekecinfo@sb-kom.de
+49 3571 6084613

Naš serwis

Naju dźěławosć měri so na přesadźenje dwurěčnosće w zjawnym žiwjenju w komunach serbskeho sydlenskeho ruma.

Za komuny w serbskim sydlenskim rumje w Sakskej

  • poskićamy poradźowanje za přesadźenje žiweje dwurěčnosće
  • poskićamy podpěru wosebje za gmejnske rady z přełoženjom podłožkow a formularow a pod.
  • wuwiwamy nowu hamtsku-zarjadnisku terminologiju
  • wupožčujemy simultanu techniku za komunalne zarjadowanja

Kak hodźi so dwurěčnosć přesadźić - Za što hodźi so pawšalne spěchowanje zasadźić?

01

wuhotowanje z taflemi a značkami

02

listna / předłohi

03

wizitki / kołki / pječat

04

słowniki / rěčna software

05

wozjewjenja

06

zjawna hamtska nowina

07

zjawnostne dźěło, informaciske brošury

08

přełožki na polu dźěła gmejnskeje rady (formulary, podłožki gmejnskeje rady)

09

internetna prezenca gmejnow

10

kolesowarske, pućowanske a wódne pućniki/ znački

11

popisanje słužbneje kfz

12

interne pućniki

13

zjawne pućniki

14

wjacerěčnosć na zjawnych swjedźenjach (gmejnske adwentne woknješka, atd.)

15

wólbne wozjewjenja

16

gmejnski muzej

17

honorary za tołmačerjow

18

rěčny kurs za přistajenych gmejny