Dalše spěchowanje dwurěčnosće

 

Na widejowej konferency, kotraž so 15.06.2021 na iniciatiwu Budyskeho krajnoradneho zarjada a tamnišeje społnomócnjenjeje za serbske naležnosće, Halinu Jancynej přewjedźe, bilancowachu zamołwići wuskutk pawšalneje podpěry a dźěławosć serwisoweho běrowa za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach. We swojich witanskich a postrownych słowach wuzběhny Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) wažnosć zwjaneje dwurěčnosće za region a serbski sydlenski rum. Widźomna dwurěčnosć je po jeho słowach wuznaće k serbskosći regiona a zdobom pokazka na mnohotnosć tuhdyšich komunow. Tohodla widźi spěchowanje aktiwitow na tutym polu jako wažny element politiki, we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc na wosebitosć dwurěcnosće skedźbnić.

Zastupjer sakskeho knjezěrstwa, dr. Jens Baumann, wotrjadnik w sakskim ministerstwje za nutřkowne, potwjerdźi skutkownosć spěchowanje a pokaza na to, zo je swobodnemu statej Sakskej wažne, wosebitosć serbskeho sydlenskeho ruma podpěrać. Tak su za přichodnej lěće zaso pawšalna podpěra 42 gmejnam serbskeho sydlenskeho ruma, kaž tež skutkowanje serwisoweho běrowa we Wojerecach zaručenej. Dr. Baumann pokaza na najwšelakoriše móžnosće, kak hodźi so pawšala w komunach nałožować a zaměr spěchowanja spjelnić. Wězo njemóže so z 5 000 eurami wšitko zwoprawdźić, ale spěchowanje pokazuje w mnohich gmjenach, zo so k dwurěčnosći wuzawaja, z dwurěčnym popisanjom nic jenož dróhow a pućow, ale tež zjawnych twarjenjow a na informaciskich taflach.

Při skutkownym zasadźnju pawšale, ale tež při mnohich zarjadniskich naležnosćach, dwurěcnosć nastupajo je Wojerowski serwisowy běrow dobra a spušćomna adresa a pomoc. Tamnišaj sobudźěłaćerjej, Franciska Grajcarekec a Jan Kral předstajištaj dźěławosć běrowa. Mnohe pola dwurěčneho zarjadnistwa wonaj wšědnje wobdźěłataj, wot přełožkow komunalnych podłožkow hač k pomocy při rjadowanju a pomjenowanju dróhow a pućow, ale tež na městnje w gmejnach, hdźež pokazuja na móžnosće, kak hodźi so pawšala derje nałožować.

Wčerawše konferenca bě wuraz za to, zo je Sakskej wažne, gmejny w serbskim sydlenskim rumje podpěrać při tym, dwurěčnosć dźeń a skutkownišo we wšednym dnju pokazać. Gmejny měli so mjezsobu wuměnjeć a dobre nazhonjejna dale dać. Při zwoprawdźenju směrnicow za žiwu dwurěčnosć budźe Swobodny stat Sakska komuny dale skutkownje podpěrać. To je dobry signal wšěm tym gmejnam, kotrež hač dotal hišce tak prawje spóznali njejsu, kak derje móže so dwurěčnosć na image gmejny wuskutkować. Wosebje tež tam, hdźež hižo wjele serbsce rěčcych wobydlerjow njejsu, maja gmejny na to pokazać, zo jedna so wo serbski sydlenski rum. Zdobom je to wuznaće k regionej a stawiznam kraja.